Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2018

Zatwierdzona lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

W dniu 21 grudnia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

liczba wejść: 3644