Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2017

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w roku 2017 zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W wyniku uwzględnienia protestu Powiatu Lubińskiego w dniu 19 października 2017r. Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził  Ostateczną listę rankingową w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

liczba wejść: 1617