Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2017

Lista zmieniona Nr 3 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził  Listę zmienioną Nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

liczba wejść: 1622