Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

2017

Lista zmieniona Nr 1 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Lista zmieniona Nr 1 do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

         W dniu 28 kwietnia 2017 r. Wicewojewoda Dolnośląski zatwierdził Listę zmienioną Nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2017 r. z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

liczba wejść: 1674