Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2017

Program w roku 2017

Powołanie Komisji do oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzeniem nr 292 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r. powołana została Komisja do oceny programów lokalnych oraz wniosków na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

.............................................................................................................................................................................................................

Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 na 2017 r.

 

„Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2017 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Składane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

 

I OBSZAR WSPARCIA Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym

Termin składania wniosków do 16 października 2016 r.

Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – oryginały (wniosek, kosztorys, wskaźniki), z wszystkimi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

 

II OBSZAR WSPARCIA Małe granty. Zadanie jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny.

Termin składania wniosków do 16 października 2016 r.

Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – oryginały (wniosek, kosztorys, wskaźniki), z wszystkimi podpisami i pieczątkami osób upoważnionych, następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Rozwoju, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław. (decyduje data wpływu wniosku do urzędu, nie data nadania przesyłki).

 

III OBSZAR WSPARCIA Ogólnopolskie projekty systemowe

Termin składania wniosków do 1 grudnia 2016 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do niniejszej Informacji i mogą zawierać dodatkowo szczegółowe kosztorysy. Po wypełnieniu wniosku przy pomocy aplikacji elektronicznej, wniosek należy wydrukować w dwóch egzemplarzach – oryginał. Następnie złożyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

liczba wejść: 3535