Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program w roku 2015

Nabór wniosków do programu na 2015 rok w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”.

Rozpoczął się nabór wniosków do programu na 2015 rok w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”. Główne cele programu to: integracja społeczna Romów przez edukację, aktywizację zawodową, ochronę zdrowia oraz poprawę sytuacji mieszkaniowej.

Wnioski o dofinansowanie zadań z terenu województwa dolnośląskiego można składać w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 1, pokój 0143 lub wysyłać na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław do 30 stycznia 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu).
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W dniu 9 stycznia 2015r. odbędzie się szkolenie dla zainteresowanych udziałem w programie jednostek samorządu terytorialnego, instytucji i organizacji z terenu województwa dolnośląskiego.
Rozpocznie się ono o godzinie 11.00 w sali 1002 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Celem  szkolenia  jest  przede  wszystkim  prezentacja  nowych zasad sporządzania wniosków i finansowania zadań na 2015 rok.
Treść „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, wzór wniosku o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje są dostępne
na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl
Ponadto pragniemy poinformować, że Wojewoda Dolnośląski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie do wskazania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania wniosków w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim na rok 2015.

Procedury związane ze składaniem wniosków do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w 2015 roku

 

 

 

 

liczba wejść: 7256