OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

„Program asystent rodziny na rok 2022”

W dniu 18 listopada 2022 r. został ogłoszony „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) zostało zamieszczone jednorazowe sprawozdanie, w którym gminy przekazują dane dotyczące stanu zatrudnienia asystentów rodziny na dzień ogłoszenia ww. Programu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

W dniu 9 grudnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022..

Lista gmin z określeniem wysokości dofinansowania w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.

liczba wejść: 239