Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 13 lipca 2018 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Potrzebne pliki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Zapotrzebowania oznaczone dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” należy składać w terminie do 20 lipca 2018 r. na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do DUW wersji papierowej lub wersji elektronicznej złożonej za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Załączniki:

  1. Informacja szczegółowa dot. składania i oceny zapotrzebowań w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.
  2. Tabela kodów gmin przy wskaźniku G (dla województwa dolnośląskiego).
  3. Tabela kodów powiatów przy wskaźniku P (dla województwa dolnośląskiego).
liczba wejść: 3023