Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” (12.06.2017r.)

W dniu 09 czerwca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

W związku z powyższym w terminie 10 dni, tj. do dnia 19 czerwca 2017 r. należy złożyć „Oświadczenie o przyjęciu/nie przyjęciu dotacji” w formie skanu na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl. , a następnie w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej oraz data stempla pocztowego dla wersji papierowej.

Wzór Oświadczenia – dla asystenta

Wzór Oświadczenia – dla koordynatora

Objaśnienia do Oświadczenia

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 20 kwietnia 2017 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” (24.04.2017r.).

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Potrzebne pliki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Zapotrzebowania należy składać w dwóch wersjach: elektronicznej na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl , oraz papierowej na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

P. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

w nieprzekraczalnym terminie do 04 maja 2017 r. (dla wersji papierowej przesłanej pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

1. Informacja szczegółowa dot. składania zapotrzebowania w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 dla gmin.

2. Informacja szczegółowa dot. składania zapotrzebowania w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 dla powiatów

3. Tabela kodów gmin przy wskaźniku G (dla województwa dolnośląskiego)

4. Tabela kodów powiatów przy wskaźniku P (dla województwa dolnośląskiego).

 

 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

 

 

W dniu 15 czerwca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Informacja ta znajduje się pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2016/rozstrzygniecie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2016-/

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 14 dni, tj. do dnia 29 czerwca 2016 r. należy złożyć „Oświadczenie o przyjęciu/nie przyjęciu dotacji” w formie skanu na adres e-mail: t.ziolek@duw.pl. , a następnie w formie papierowej w podanym wyżej terminie na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Polityki Społecznej, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej oraz data stempla pocztowego dla wersji papierowej.

liczba wejść: 10845