Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Opieka 75+

„Opieka 75+” na rok 2024

W dniu 8 lutego 2024 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, zaakceptowała program „Opieka 75+” na rok 2024.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, zarówno samotnych, jak i pozostających w rodzinach, zamieszkujących gminy do 60 tys. mieszkańców.

Wysokość udzielonego gminom wsparcia finansowego w roku bieżącym wyniesie do 60% kosztów całkowitych zadania.

 

Zakres przedmiotowy programu obejmuje:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w latach ubiegłych i będą kontynuowane w roku 2024,
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 nie były one świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych w roku 2024, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  • Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgodnie z zapisami programu gminy składają zapotrzebowanie na środki budżetowe do właściwych Wojewodów. W tym celu w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w dziale „Sprawozdania jednorazowe” w obszarze PS zostały opublikowane formularze:

 

- DPS-IV-11-KSz/2024 pn. Zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2024 dofinansowanie zadania własnego gminy „usługi opiekuńcze” w roku 2024, oraz

- DPS-IV-12-KSz/2024 pn. Zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2024 dofinansowanie zadania własnego gminy „specjalistyczne usługi opiekuńcze” na rok 2024

z terminem przekazania przez jednostki  do 29 lutego 2024 r.

liczba wejść: 224