Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Opieka 75+

Program Opieka 75+ edycja 2023

W dniu 13 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, zaakceptowała program „Opieka 75+” na rok 2023.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi  lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Program „Opieka 75+” adresowany jest do wszystkich gmin w Polsce - miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich liczących do 60 tys. mieszkańców.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób spełniających kryteria określone w programie.

W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli:

  • dane świadczenie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę) lub
  • zleca realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym lub
  • kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zgodnie z zapisami programu gminy składają zapotrzebowanie na środki budżetowe do właściwych Wojewodów. W tym celu w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w dziale „Sprawozdania jednorazowe” w obszarze PS zostały opublikowane formularze DPS-IV-287-KSz/2022 pn. „Zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu „Opieka 75+” na dofinansowanie zadania własnego gminy usługi opiekuńcze” oraz DPS-IV-288-KSz/2022 pn. „Zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu „Opieka 75+” na dofinansowanie zadania własnego gminy specjalistyczne usługi opiekuńcze” na rok 2023 z terminem przekazania przez jednostki  do 30 grudnia 2022 r.

 

 

liczba wejść: 897