Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Obowiązujące załączniki do umowy

Obowiązujące załączniki do umowy

 

Załącznik nr 1 – Wykaz linii komunikacyjnych

Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności

Załącznik nr 3 – Wniosek o dopłatę

Załącznik nr 4 – Rozliczenie zrealizowanych usług przewozowych

Załącznik nr 5 – Kwartalne, roczne rozliczenie dopłaty

liczba wejść: 227