Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Fundusz Dróg Samorządowych

Informacja dotycząca naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r.

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Dolnośląski przekazał ministrowi właściwemu do spraw transportu listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pisma informujące o umieszczeniu przez Komisję na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania oraz wysokości proponowanego dofinansowania zostaną, w dniach 10 i 11 grudnia 2019 r. przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP.

liczba wejść: 4181