Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Fundusz Dróg Samorządowych

LISTA ZADAŃ ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH – nabór 2018 - dofinansowanie 2019

Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.), listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu.

Łączna kwota limitu środków dla województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zadań na liście podstawowej wynosi  66 483 206 zł.

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

liczba wejść: 4124