Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Fundusz Dróg Samorządowych

Ogłoszenie o naborze

 

Wojewoda Dolnośląski ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania – budowa/rozbudowa/przebudowa

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania - remont

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania

 

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w roku 2019 zadań w ramach Funduszu Dróg  Samorządowych podkreślić należy, że rozpoczęcie zadania powiązane jest ściśle z zapisami art. 41 ust. 1 i 2  ustawy Prawo budowlane, które stanowią „rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

2) wykonanie niwelacji terenu;

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy”.

liczba wejść: 6201