Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Dalsze zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w  szkołach  – to główne założenia przyjętego w dniu 8 lipca br. przez Radę Ministrów rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Program będzie realizowany w latach 2014-2016.
 
Rządowy Porgram na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" (plik w formacie *.pdf)

Dodatkowe informacje:
Priorytetowe zadania w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" do realizacji w 2016 r. 
(plik w formacie *.pdf)

Harmonogram realizacji zadań na 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert  w  ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"

Oferta/oferta wspólna organizacji pozarządowej(-ych) realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1

Oferta jednostki samorządu terytorialnego realizacji zadania publicznego - załącznik nr 2

Informujemy, że planowane na dzień 23 sierpnia 2016 roku posiedzenie Zespołu Oceniającego oferty złożone w ramach Rządowego Programu  na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie dolnośląskim w roku 2016 nie odbyło się.

Zespół Oceniający zbierze się 8 września 2016 roku. W związku z powyższym przesunięciu ulega data ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 13 września 2016 r.

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w ramach Rządowego Programu  na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie dolnośląskim w 2016 roku. Zadania, którym Wojewoda Dolnośląski na podstawie rekomendacji Wojewódzkiego Zespołu Oceniającego udziela wsparcia finansowego podane są na stronie Kuratorium Oświaty

liczba wejść: 20795