Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Konferencja „Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji na Dolnym Śląsku”

Pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka odbyła się konferencja „Prawa mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji na Dolnym Śląsku”. W spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział przedstawiciele służb: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz Wojska, a także eksperci i przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych. Podczas konferencji poruszano zagadnienia związane z przejawami nienawiści i przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec grup mniejszościowych. Konferencja została przygotowana przez Pełnomocnika Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Justynę Matkowską. Współorganizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

  • Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
    Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Konferencja z udziałem przedstawicieli służb oraz mniejszości narodowych i etnicznych - Konferencja z udziałem przedstawicieli służb oraz mniejszości narodowych i etnicznych
    Konferencja z udziałem przedstawicieli służb oraz mniejszości narodowych i etnicznych
  • Konferencja nt. praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji - Konferencja nt. praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji
    Konferencja nt. praw mniejszości w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji
liczba wejść: 1627