Aktualnie znajdujesz się na:

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu stara się uzyskać odpowiedni poziom jakości rozumiany jako spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta.

Skutecznie wdrożono Zintegrowany System Zarządzania oparty na standardach zwartych w normach: ISO 9001:2015 systemy zarządzania jakością oraz PN-N-18001:2004 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co potwierdza certyfikacja Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” wyznacza główne kierunki codziennych działań. Jest przyjęta i realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania i jest akceptowana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Spełniamy oczekiwania i potrzeby wszystkich klientów Urzędu. Informujemy o naszych usługach, sposobie załatwienia spraw w Urzędzie, o koniecznych dokumentach, opłatach i zasadach wnoszenia odwołań:

  1. Na stronach internetowych Urzędu: www.duw.pl,
  2. W Biurze Obsługi Klienta,
  3. U pracowników merytorycznych w wydziałach i biurach Urzędu,
  4. W informacjach wywieszonych na wydziałowych tablicach ogłoszeń,
  5. W lokalnej prasie, radiu i telewizji.

Umożliwiamy wszystkim zainteresowanym udział w prowadzonych postępowaniach.

Troszczymy się o własność klienta:

  1. Stosujemy przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, tajemnicy państwowej, służbowej i informacji prawnie chronionych,
  2. Nadzorujemy wszystkie dostarczane dokumenty, a odpowiedzialność i uprawnienia dysponujących dokumentami są ściśle określone i przestrzegane.

Monitorujemy informacje zwrotne od klientów, badając ich poziom zadowolenia i oczekiwań wykorzystując ankiete jako najpopularniejsze narzędzie badawcze - dostępne w Biurze Obsługi Klienta, sekretariatach wydziałów i biur Urzędu, na stronie internetowej DUW.

  •  -
liczba wejść: 17365