Aktualnie znajdujesz się na:

Administracja zespolona

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu: dr n. med. Jacek Klakočar
Zastępca Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu - Jan Zięba

 

Adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73 / 77, 50-950 Wrocław
tel.: 71 328 30 41 do 49

ul. Składowa 1 / 3
tel.: 71 328 70 55, 71 328 71 25, 71 328 70 08

e-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl
strona www: http://www.wsse.wroc.pl

 

liczba wejść: 27561