Aktualnie znajdujesz się na:

Administracja zespolona

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego: Piotr Wiss

 

Adres:
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. E.J.Purkyniego 1
50-155 Wrocław
tel.:   71 346 32 40, 71 346 32 41 
faks: 71 343 01 58

e-mail: winb@winb.wroc.pl
strona www: http://www.winb.wroc.pl/

liczba wejść: 23920