Aktualnie znajdujesz się na:

Administracja zespolona

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Barbara Nowak-Obelinda
Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Daniel Gibski

 

Adres:
Wojewódzki Urząd  Ochrony Zabytków
ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław,
tel.: 71 343 65 01, 71 344 38 92
faks: 71 344 14 49

e-mail: dwkz@dwkz.pl
strona www: http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

liczba wejść: 48770