Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - diagności laboratoryjni

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-WKM.0133.9.2018
Państwowy egzamin specjalizacyjny diagności laboratoryjni Data zatwierdzenia:
      2 lipca 2018
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESDL)
Kogo dotyczy? Diagności laboratoryjni
Co przygotować?
 1. Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Diagnosta laboratoryjny jest zatem zobowiązany do założenia  konta w SMK.
 2. wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji wypełniony w SMK, wydrukowany i podpisany przez diagnostę
 3. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)
  - opisem formy samokształcenia potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji,
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 5. laboratoryjna hematologia medyczna - praca poglądowa oceniona przez kierownika specjalizacji, jeżeli nie została opublikowana,
 6. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego
  a) laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna immunologia medyczna, laboratoryjna toksykologia medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe - wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
  b) laboratoryjna genetyka medyczna- wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej lub udokumentowane certyfikatami co najmniej na poziomie:
  - Język angielski : FCE, TOEFL,
  - Język francuski: DEFL, DL,
  - Język niemiecki: ZD,
  - Język hiszpański: DELE,
  - Język rosyjski: PURJ
  c) mikrobiologia medyczna, laboratoryjna hematologia medyczna - wydane przez studium języków obcych uczelni medycznej,
 7. kserokopia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - widoczny numer, data i przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, lub kserokopia zaświadczenia wydanego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzające wpis na listę diagnostów laboratoryjnych (zaświadczenie obowiązuje wyłącznie do 31 grudnia 2006r),
 8. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej.                                               
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w SMK                                                               

 

Jak wypełnić dokumenty? Instrukcje wypełniania wniosku w SMK dostępne są na stronach internetowych : https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf, oraz  https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/
Ile muszę zapłacić?

Wysokość opłaty wynosi 450 zł.  W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł. W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty do egzaminu powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:

 • przed sesją wiosenną - do 15 stycznia
 • przed sesją jesienną - do 15 lipca
 • Uwaga: Minister Zdrowia wydłużył termin składania wniosków o przystąpienie do PESDL dla sesji jesiennej 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokój 0129

pracownicy pokój telefon email

Magdalena Lewandowska

Małgorzata Piwowarczyk

0129 71 340 66 36

 m.lewandowska@duw.pl

 m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Po otrzymaniu dokumentacji z przebiegu specjalizacji Urząd dokona jej weryfikacji formalnej, a następnie przekaże ją do Konsultanta krajowego celem weryfikacji merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii potwierdzi w SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia, o czym diagnosta zostanie zawiadomiony automatycznie e-mailem. Po uzyskaniu potwierdzenia diagnosta może złożyć w SMK wniosk do PESDL.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd na dokonanie weryfikacji dokumentów i jej przekazanie do Konsulta krajowego ma 14 dni kalendarzowych, a Konsultant krajowy kolejne 14 dni na weryfikację merytoryczną.

 

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie CEM: https://www.cem.edu.pl/diagno.php

Podstawa prawna

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

 • - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 10091