Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - farmacja

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
  ZP-WKM.0133.8.2018
Państwowy egzamin specjalizacyjny farmacja Data zatwierdzenia:
     2 lipca 2018 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESF)
Kogo dotyczy? Farmaceuci
Co przygotować?
 1. Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest uzyskanie w Urzędzie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu konieczne jest  posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).  Farmaceuta,  przystępujący do PESF jest  obowiązany wypełnienić w SMK wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, wydrukować wniosek, podpisać i złożyć  w formie papierowej w Urzędzie wraz z dokumentami wskazanymi niżej. Uwaga: Farmaceuci którzy realizowali szkolenie na podstawie elektronicznej karty  specjalizacyjnej  (EKS) dokonują weryfikacji EKS wyłącznie elektronicznie w SMK.
 2. karta specjalizacji z :
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych, 
  - opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 3. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 4. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 5. kserokopia dyplomu ukończonej szkoły wyższej
 6. zaświadczenie z tematem pracy oraz informacje o jej publicznym przedstawieniu, zaakceptowane przez kierownika specjalizacji.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

W systemie SMK należy wypełnić wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego. Po wydrukowaniu wniosku, wniosek należy podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z wymaganą dokumentacją .

Jak wypełnić dokumenty? instrukcje wypełniania wniosku w SMK dostępne są na stronach internetowych: https://cem.edu.pl/pliki/Instrukcja_SMK_110516.pdf oraz https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/
Ile muszę zapłacić?

Po uzyskaniu w SMK potwierdzenia wniosku o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego , przy wypełnianiu wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł.

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty do egzaminu powinny być złożone/przesłane  do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:
 • przed sesją wiosenną - do 31 stycznia
 • przed sesją jesienną - do 31 lipca
Gdzie załatwię sprawę

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych.

Pracownicy Pokój Nr Telefon e.mail

Magdalena Lewandowska

Małgorzata Piwowarczyk

0129 71 340-66-36

 m.lewandowska@duw.pl

 m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji wraz z załączoną dokumentacja zostaje poddany weryfikacji formalnej przez pracownika Urzędu, a następnie przekazany do Konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji w celu weryfikacji merytorycznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta krajowego, pracownik Urzędu dokona w SMK potwierdzenia wniosku  (zmiana statusu wniosku), co stanowi warunek konieczny,  poprzedzający złożenie w SMK wniosku zgłoszeniowego do PESF.

Jaki jest czas reakcji?

W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku następuje weryfikacja formalna i przekazanie przez Urząd do Konsultanta krajowego.

Konsultant krajowy ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi po merytorycznej weryfikacji dokumentacji. 

Pracownik Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi Konsultanta krajowego dokunuje potwierdzenia wniosku w SMK.

Jak się odwołać? -
Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie CEM: https://www.cem.edu.pl/farma.php;

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów  

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 6205