Aktualnie znajdujesz się na:

Wyższe kadry medyczne

Państwowy egzamin specjalizacyjny - fizjoterapia

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
    ZP-WKM.0133.10.2018
Państwowy egzamin specjalizacyjny fizjoterapia Data zatwierdzenia:
  2 lipca 2018 r.
Co chcę załatwić? Złożyć dokumentację do państwowego egzaminu specjalizacyjnego PESF
Kogo dotyczy? Inne zawody – mające zastosowanie w ochronie zdrowia - dotyczy fizjoterapeutów
Co przygotować?
 1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu jest generowany elektronicznie po wypełnieniu formularza na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Zainteresowany po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa podanie podpisane własnoręcznie do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.     Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do tego egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza wniosku, znajdującego się na stronie internetowej CEM.
 2. Po wypełnieniu wniosku zgłoszeniowego fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z pozostałymi dokumentami złożyć/przesłać do Urzędu; 
 3. karta specjalizacji z:
  - potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  - potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  - opinia dotycząca przebiegu specjalizacji potwierdzona przez kierownika specjalizacji,
  - zaliczenie specjalizacji przez kierownika specjalizacji.
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach,
 5. dokumentacja realizacji obowiązujących form samokształcenia:
  - epidemiologia : indywidualny projekt badawczy
  - fizjoterapia : 2 prace poglądowe
  - zdrowie środowiskowe : praca poglądowa oraz praca dyplomowa,
 6. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę wyższą która wydała dyplom lub notariusza,,
 7. potwierdzenie wykazania się znajomością języka obcego w sposób określony w programie specjalizacji,
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek elektroniczny strona:  http://www.cem.edu.pl/

Jak wypełnić dokumenty? Instrukcje wypełnia wniosków w SMK dostępne są na stronie internetowej CSIOZ: https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-smk/
Ile muszę zapłacić?

Wysokość opłaty wynosi:

 • 450 zł za zgłoszenie do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego
 • 225 zł za zgłoszenie tylko do egzaminu teoretycznego lub praktycznego

Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę, będzie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego.

W przypadku niewniesienia opłaty albo wniesienia jej w wysokości niższej niż należna, fizjoterapeuta nie będzie mógł przystąpić do PESFZ.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty do egzaminu powinny być złożone do Oddziału Wyższych Kadr Medycznych:
 • przed sesją wiosenną - do 15 stycznia
 • przed sesją jesienną - do 15 lipca
 • Uwaga: Minister Zdrowia wydłużył termin składania wniosków o przystąpienie do PESF dla sesji jesiennej 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Gdzie załatwię sprawę?

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej - Oddział Wyższych Kadr Medycznych, parter, pokój 0129,0130

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Magdalena Lewandowska 0129 71 340 66 36  m.lewandowska@duw.pl
Małgorzata Piwowarczyk 0129 71 340 66 36  m.piwowarczyk@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Przekazuje dokumentację do Konsultanta Krajowego w celu weryfikacji merytorycznej i dopuszczenia do PESFZ.

Jaki jest czas reakcji?

W ciągu 14 dni od złożenia dokumentacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazujemy je do Konsultanta Krajowego, który ma kolejne 14 dni na dokonanie weryfikacji merytorycznej. 

Jak się odwołać?  
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej CEM: https://www.cem.edu.pl/pesfz.php

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994, z 2017 r.,  poz. 599. ).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 8640