Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Dokumentacja związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Telefony kontaktowe DUW: (71) 340 68 36, 340 66 72, 340 65 80

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 ze zm.) (plik w formacie *.pdf).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnoctwa (Dz. U. z 2023 poz. 1350)
 3. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym (26.06.2023 r.). (plik w formacie *.doc).
 4. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę szacujacych straty w suszy.
 5. Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/Gminy wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (plik w formacie *.pdf).
 6. Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę (plik w formacie * pdf)
 7. Informacja dotycząca składania wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę (plik w formacie * .xls)
 8. Instrukcja wypełninia wniosku "suszowego" (plik w formacie * .pdf)
 9. Aplikacja suszowa. 2020 r.
 10. Wzory protokołów szacowania szkód z danymi do stosowania i bez danych do stosowania (wybrać właściwe) 2023 r.
 11. Instrukcja szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej 2022 r..- nie dotyczy suszy (plik w formacie *.pdf).
 12. Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym. 2023 r. (plik w formacie *.pdf).
 13. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji 2023 r.(plik w formacie *.pdf).
 14. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację 2023 r. (plik w formacie *.pdf).
 15. Wniosek gminy o powołanie Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych  2023 r. (plik w formacie *.doc).
 16. Potwierdzenie sołtysa.  2023 r. (plik w formacie *.doc).
 17. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich  (pliki w formacie *.pdf).
 18. Monitoring suszy
 19. Zestawienie gminne rolników - powyżej 30%  2023 r. (pliki w formacie *.xls)
 20. Zestawienie gminne rolników - do 30 %  2023 r. (pliki w formacie *.xls)
 21. Wzór zbiorczego protokołu strat w środkach trwałych  (plik w formacie *.doc).
 22. Prezentacja "Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne"  (pliki w formacie *.pdf).
 23. Ważna informacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca szacowania strat. (plik w formacie *.pdf)
liczba wejść: 3318