Aktualnie znajdujesz się na:

Rolnictwo

Fundusz sołecki

Dokument przesyłany do Wojewody do 31 lipca:

  1. Wzór informacji przekazywanej właściwemu wojewodzie, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). (dokument w formacie xlsx.)
  2. Fundusz sołecki - instrukcja. (dokument w formacie pdf.)

Dokument przesłany do Wojewody do 31 maja:

  1. Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gmin w ramach funduszu sołeckiego (za rok 2018). (dokument w formacie .docx)
  2. Tabela - podział wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (w 2018 r.). (dokument w formacie .docx)

 

 

 

 

liczba wejść: 5738