Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka społeczna

Zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   ZP-KNPS.0133.2.2019
Zezwolenie na prowadzenie, w ramach działalności gospodarczej, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Data zatwierdzenia:
  7.10.2019 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Kogo dotyczy? Podmiotów prowadzących w ramach działalności gospodarczej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
Co przygotować?

 Przygotuj:

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami.
Ile muszę zapłacić? Za uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć w dowolnym czasie, w momencie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) oraz standardów określonych w art. 68 powołanej wyżej ustawy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz :

  • przesłać na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
;

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta

Pon., Wt., Czw., Pt. w godz. 8:00 - 16:00

Śr. w godz. 8:00 - 18:00

Dodatkowe informacje uzyskasz:

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail
Dorota Kamińska 0109 71 340-69-83 d.kaminska@duw.pl
Elżbieta Jakubowska 0109 71 340-63-68 e.jakubowska@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Przeprowadzimy oględziny obiektu, w którym usytuowana jest placówka, dokonamy oceny spełnienia standardów. Jeżeli podmiot występujący o zezwolenie spełnia warunki oraz placówka gwarantuje zapewnienie opieki, w szczególności spełnia standardy, wydamy w trybie decyzji administracyjnej zezwolenie na prowadzenie placówki na czas określony albo nieokreślony zgodnie z wnioskiem lub w przypadku braku gwarancji stałego zapewnienia spełnienia standardów, z urzędu wydamy zezwolenie na czas określony. W zezwoleniu określimy przeznaczenie placówki oraz wpiszemy ją do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W przypadku braków w dokumentacji poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Jaki jest czas reakcji?

Twoją sprawę załatwimy w terminie 14 dni, od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym usytuowana jest placówka. Oględzin obiektu dokonamy w terminie 30 dni, od dnia złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie.

Jak się odwołać?

Od wydanej decyzji administracyjnej możesz odwołać się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Odwołanie musisz wnieść za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe Wymogi jakie muszą być spełnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki określone są w art. 67 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.).
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. 2005, Nr 86 poz. 739).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 9518