Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje

Petycje

Informacja na temat petycji rozpatrywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

 

Lp.

Imię i nazwisko
     lub   
nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku
wyrażenia zgody, o której mowa w art 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Waldemar Mordkowicz

petycja

uzupełnienie

Podjęcie działań zmierzających do anulowania Decyzji Wojewody z dnia 15 marca 2000 r., znak NGK.Ia.7723/P/22/9/00 oraz anulowania § 1 Statutu Powiatu Wołowskiego 16.06.2016 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   15 lipca 2016 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
2. Mieszkańcy Gminy Międzylesie petycja Podjęcie działań
prawnych celem przywrócenia swobodnego i prawnego dojazdu i dojścia do kościoła p.w. Św. Jana Chrziciela w Jodłowie oraz do cmentarza przy tym kościele
31.05.2017 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   22 czerwca 2017 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
3. Mieszkańcy ul. Przodowników Pracy Miasta Boguszowa - Gorc petycja zmiana nazwy ulicy w Boguszowie - Gorcach 02.03.2018

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

5 kwietnia 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona

4.

Grzegorz Aryż

petycja

podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Powiatu Głogowskiego lub podjęcia innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa przez władze Powiatu Głogowskiego

29.08.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11 września 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
5.

Grzegorz Aryż

petycja

podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Gminy Żukowice lub podjęcia innych środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa w Gminie Żukowice

29.08.2018 Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   11 września 2018 r. udzielono wnoszącemu odpowiedzi - petycja nie została uwzględniona
               

 

 

liczba wejść: 3537