Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Utrata terminu ważności paszportu- zmiany danych osobowych

Utrata terminu ważności paszportu-w przypadku zmiany danych osobowych

W PRZYPADKU ZMIANY LUB KONIECZNOŚCI SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENCIE PASZPORTOWYM:

 • nazwiska
 • imienia (imion);
 • daty i miejsca urodzenia;
 • płci
 • wyglądu
 • numeru PESEL

osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia:

 • doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę;
 • sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska.

W przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Po upływie 60 dni od doręczenia decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę ww. danych dokument paszportowy traci ważność.

UWAGA: W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, w którym należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu wynosi 90 dni, natomiast dokument paszportowy traci ważność po upływie 4 miesięcy.

WAŻNE:                                                                                                                                                                                                                                                                                               Po upływie wymienionych wyżej terminów dokument paszportowy zawierający nieaktualne dane traci ważność.
 
Osoba ubiegająca się o wydanie nowego dokumentu paszportowego na skutek zmiany nazwiska (zawarcie związku małżeńskiego) jest zobowiązana do okazania odpisu zupełnego polskiego aktu małżeństwa wobec konieczności obliczenia właściwej opłaty paszportowej w przypadku, gdy wymiana następuje przed upływem terminu dotychczas posiadanego paszportu (szczegółowe informacje dot.opłat znajdują się w kartach usług).

Ponadto dokument paszportowy traci ważność:

 • z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu
 • z dniem podjęcia przez Prezydenta  RP postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 • z dniem śmierci posiadacza paszportu
liczba wejść: 402116