Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty za wyrobienie paszportu

Opłata Paszportowa

 

Informujemy, że w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jego Delegaturach oraz Terenowych Punktach Paszportowych województwa dolnośląskiego opłatę paszportową można uiścić bezpośrednio na stanowisku obsługi klienta - za pomocą terminala, przy użyciu karty płatniczej (brak możliwości płatności BLIK).


 

Poniżej informacja o wysokości opłat:

 


 

1. Wydanie paszportu dla osoby dorosłej:

 

 1.  140 zł – opłata za paszport ważny 10 lat
 2.  70 zł –  50 % ulgi przysługuje:
 • uczniom albo studentom (między 18 a 26 rokiem życia),
 • emerytom i rencistom,
 • osobom z niepełnosprawnością,
 • osobom, których małżonek jest emerytem, rencistą albo osobą
  z niepełnosprawnością,
 • osobom z ustalonym prawem do renty socjalnej,
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • osobom, którym został przyznany zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna,
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • kombatantom albo ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
 • osobom, które pracowały po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych
  i związków zawodowych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
  i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
 • osobom, które nie pracowały przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych (przedstaw decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
 • osobom, które nie mogły wykonywać swojego zawodu przed 31 lipca 1990 r. z powodu represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce (należy przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
  i Osób Represjonowanych, potwierdzającą te okresy),
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową,
 • strażakom ratownikom ochotniczej straży pożarnej, 
 • osobom, której przyznano świadczenie ratownicze,
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
 • weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa,
 1. rodzicom albo małżonkom rodzica w rodzinie wielodzietnej, rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny  dom dziecka i posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 35 zł -  członkom rodziny wielodzietnej, posiadającym ważną Kartę Dużej Rodzini i posiadającym ważny dokument potwierdzający status ucznia lub studenta do 25 roku życia. 

 

Można skorzystać tylko z jednej zniżki. Należy okazać dokumenty, które potwierdzą prawo do skorzystania z wybranej zniżki, na przykład ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację.

 

Nie pobiera się opłaty za paszport, jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku osoba ma ukończone 70 lat,
 2. osoba przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym lub korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 3. paszport został błędnie spersonalizowany lub posiada wadę techniczną, 
 4. w paszporcie stwierdzone zostaną niezgodności w zakresie na przykład imienia, nazwiska, daty urodzenia,
 5. osoba jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa (nie dotyczy to żołnierzy zawodowych),
 6. osoba posiada prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza nieważność decyzji o odmowie wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego.

Jeżeli osoba chce skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport, należy okazać dokumenty, które potwierdzą, że spełnia się jeden z powyższych warunków.

 


 

2. Wydanie paszportu w kraju dla dziecka:

 

 1. 30 zł – opłata za paszport ważny 5 lat dla osoby małoletniej do 12 roku życia,
  • 15 zł, jeśli dziecko ma ważną Kartę Dużej Rodziny.
 2. 70 zł – opłata za paszport ważny 10 lat dla osoby małoletniej od 12 roku życia,
  • 35 zł, jeśli dziecko ma ważną Kartę Dużej Rodziny.

Nie pobiera się opłaty za paszport, jeżeli:

 1. dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
 2. paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

 


 

3. Wydanie paszportu tymczasowego

 1. opłata 30 zł

 


 

4. Wydanie drugiego paszportu

 1. opłata 280 zł

 


 

Dodatkowo informujemy, że opłatę paszportową można wnieść przelewem na konto, wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument oraz dopisek "opłata paszportowa". Następnie potwierdzenie opłaty należy okazać podczas procedury przyjęcia wniosku paszportowego.

 

 

Dane do przelewu:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzone na podstawie strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-usluga-dla-osoby-doroslej .

 

 

liczba wejść: 256604