Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

SOC-POK.0133.3.2023
 

Złożenie wniosku  o wydanie  paszportu tymczasowego

Data zatwierdzenia:
     09.02.2023

 

Co chcę załatwić?

Otrzymać paszport tymczasowy dla osoby dorosłej/małoletniej.

Kogo dotyczy?

Obywateli polskich w nagłych, udokumentowanych przypadkach, związanych z chorobą, pogrzebem członka rodziny, prowadzoną działalnością zawodową lub  przebywających czasowo na terenie naszego kraju, na powrót do miejsca stałego pobytu.

Co przygotować?

  • ważny dokument  tożsamości
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami -szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie MSWiA
  • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej
  • zaświadczenie lekarskie
  • polecenie wyjazdu służbowego
  • akt zgonu lub dokument potwierdzający chorobę członka rodziny

Ile muszę zapłacić?

Opłata za paszport tymczasowy wynosi 30 zł

Przed wizytą w urzędzie należy dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

  • Przelew proszę dokonać na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 000

Na stanowiskach obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu istnieje możliwość opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego.

Kiedy złożyć dokumenty?

W sytuacji spełnienia przynajmniej jednego z kryteriów wymienionych w wierszu „Kogo Dotyczy?”

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa się do dowolnego wojewody lub konsula.

Na terenie województwa dolnośląskiego:

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

Terenowe Punkty Paszportowe w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich

Dane kontaktowe i godziny obsługi znajdują się w  zakładce „Gdzie mogę wyrobić paszport na terenie Dolnego Śląska?”.

Co zrobi Urząd?

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Jaki jest czas reakcji?

Do 30 dni ale w związku z wagą spraw staramy się  realizować wniosek klienta niezwłocznie.

Jak się odwołać?

Od decyzji w sprawach odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Informacje dodatkowe

  • Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu tymczasowego odbywa się osobiście.
  • Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.
  • Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport tymczasowy, za wyjątkiem dzieci do lat 5.

Odbioru paszportu tymczasowego dla tych osób dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Obecność osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej nie jest wymagana w trakcie dokonywania dla niej odbioru paszportu tymczasowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 27 stycznia 2022r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 350 z późn. zm.)

        ·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia    9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050)

         ·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 86299