Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby dorosłej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:
SOC-POK.0133.1.2023

Złożenie wniosku o wydanie  dokumentu paszportowego dla osoby dorosłej

Data zatwierdzenia:
09.02.2023

 

Co chcę załatwić?

Otrzymać dokument paszportowy dla osoby dorosłej.

Kogo dotyczy?

Klientów-obywateli polskich zainteresowanych otrzymaniem paszportu.

Co przygotować?

 • ważny dowód osobisty - do wglądu oraz posiadany przez obywatela ważny paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć do anulowania).
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej;
 •  do wglądu przedstawia się również ważny dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje

Ile muszę zapłacić?

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-usluga-dla-osoby-doroslej

Przed wizytą w urzędzie należy dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Na stanowiskach obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu istnieje  możliwość opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego.

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku
  z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa się do dowolnego wojewody lub konsula.

Na terenie województwa dolnośląskiego:

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

Terenowe Punkty Paszportowe w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich

Dane kontaktowe i godziny obsługi znajdują się w  zakładce „Gdzie mogę wyrobić paszport na terenie Dolnego Śląska ?”

Co zrobi Urząd?

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Dokument paszportowy dla osoby dorosłej wydawany jest z terminem ważności 10 lat.

Jaki jest czas reakcji?

 • Maksymalny czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni.
 • Informację na temat etapu realizacji personalizacji paszportu można sprawdzić na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy  
 • Do odbioru dokumentu paszportowego klient okazuje potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego a w sytuacji jego utraty – dowód osobisty lub poprzedni ale jeszcze ważny paszport.

Jak się odwołać?

Od decyzji w sprawach odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu odbywa się osobiście, w urzędzie do którego wpłynął wniosek.

Podstawa prawna

   Ustawa z dnia z dnia 27 stycznia 2022r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 350 z późn. zm.)

 ·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia    9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050)

    ·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1845493