Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Jak złożyć wniosek o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:
SOC-POK.0133.2.2023

Złożenie wniosku o wydanie  dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej

Data zatwierdzenia:
  09.02.2023

 

Co chcę załatwić?

Otrzymać dokument paszportowy dla osoby małoletniej/dziecka

Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

Kogo dotyczy?

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych otrzymaniem paszportu dla dziecka będącego obywatelem polskim.

UWAGA!: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku.

Co przygotować?

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy
  i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami - szczegółowe informacje dot. fotografii znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji;
 • potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej;
 • ważne dowody osobiste lub ważne paszporty rodziców - do wglądu oraz dotychczas posiadany przez małoletniego paszport do wglądu (przy odbiorze nowego paszportu należy go przedłożyć
  do anulowania).
 • do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający
  do ulgowej opłaty za paszport, jeżeli taka ulga przysługuje

Ile muszę zapłacić?

Opłata ulgowa za paszport biometryczny dla dzieci do 12 roku życia – 30zł
 
Opłata ulgowa za paszport dla osób powyżej 12 roku życia -  70 zł

opłata paszportowa dla posiadaczy  Karty Dużej Rodziny

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka

Przed wizytą w urzędzie należy dokonać opłaty paszportowej np. w formie przelewu na konto wpisując w tytuł przelewu imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dokument paszportowy a następnie przynieść do złożenia wniosku wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Na stanowiskach obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu istnieje możliwość opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty złóż  w dowolnym, wygodnym dla siebie terminie. Pamiętaj, że na wydanie paszportu możesz oczekiwać do 30 dni.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa się do dowolnego wojewody lub konsula.

Na terenie województwa dolnośląskiego:

Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Delegatury w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu

Terenowe Punkty Paszportowe w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich

Dane kontaktowe i godziny obsługi znajdują się w  zakładce: „Gdzie mogę wyrobić paszport na terenie Dolnego Śląska?”

Co zrobi Urząd?

Organ paszportowy przyjmuje wniosek, następnie weryfikuje poprawność danych osobowych oraz kieruje wniosek do realizacji w celu personalizacji dokumentu paszportowego.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który nie ukończył 5 lat otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 5 lat a nie ukończył 12 roku życia otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat.

Rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 12 rok życia otrzymują paszport z terminem ważności 10 lat.

Jaki jest czas reakcji?

 • Maksymalny czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni.
 • Informację na temat etapu realizacji personalizacji paszportu można sprawdzić na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-paszport-jest-gotowy  
 • Do odbioru dokumentu paszportowego klient okazuje potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego a w sytuacji jego utraty – dowód osobisty lub poprzedni ale jeszcze ważny paszport.

Jak się odwołać?

Od decyzji w sprawach odmowy wydania dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem organu wydającego decyzję  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Informacje dodatkowe

UWAGA! Dziecko powyżej 5 roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu.

UWAGA!: Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku składając:

 • swoje podpisy na urządzeniu elektronicznym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty;
 • jeżeli dziecko urodziło się za granicą umiejscowiony w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego zupełny odpis aktu urodzenia;
 • w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
 • wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców.
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przesłanym za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku art.61 – prawo o aktach stanu cywilnego

Podstawa prawna

   Ustawa z dnia z dnia 27 stycznia 2022r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 350 z późn. zm.)

        ·  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia    9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2050)

        ·  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1499)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 580165