Aktualnie znajdujesz się na:

Paszporty

Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.8.2019
Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego Data zatwierdzenia:
     04.09. 2019
Co chcę załatwić? Zawiadomić organ paszportowy o utracie dokumentu paszportowego
Kogo dotyczy?
  • Obywateli polskich, którzy utracili ważny dokument paszportowy.
  • UWAGA: Utrata paszportu jest to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został on sporządzony a która nastąpiła w wyniku zagubienia lub przestępstwa.
Zniszczenie paszportu należy przez to rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
Co przygotować?
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

zawiadomienie o utracie/zniszczeniu* dokumentu paszportowego

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie i zalecamy wypełnienie drukowanymi literami
Ile muszę zapłacić?

Jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza w momencie składania wniosku o nowy paszport:

  • Opłata zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 140 zł lecz 420 zł
  • Ulgowa: zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 70 zł lecz 210 zł
  • Dla dzieci - Opłata 60 zł powiększona o 200% 180 zł
  •  Ulgowa: zostaje powiększona o 200% i wynosi nie 30 zł lecz 90 zł
Kiedy złożyć dokumenty? Niezwłocznie po stwierdzeniu utraty ważnego dokumentu paszportowego, który jest zarówno dokumentem podróży jak również dokumentem tożsamości.
Gdzie załatwię sprawę?
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta  we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
 
Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr
75 7229 449
adres e-mail: paszporty@duw.pl
 
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
obsługuje Klientów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  - w godzinach 9.00-16.00
środa - w godzinach 8-18
Delegatury w sprawach paszportowych obsługują Klientów 
w godzinach :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   9.00-16.00
środa -  8-18
Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12
 
Legnica ul. F. Skarbka 3
 
Wałbrzych ul. Słowackiego 23a 
Co zrobi Urząd?

Przyjmie zawiadomienie o utracie paszportu, zweryfikuje i sprawdzi poprawność danych a następnie  wycofa zapis dot. dokumentu w Paszportowym Systemie Informacyjnym, tj.: wycofa paszport z obiegu prawnego.

Jaki jest czas reakcji?

do 2 dni roboczych

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

Zawiadomienie o utracie paszportu składa się osobiście.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r., poz. 1919  z późn. zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu - (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 75149