W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Paszporty

Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.8.2019
Zgłoszenie utraty ważnego dokumentu paszportowego Data zatwierdzenia:
     04.09. 2019
Co chcę załatwić? Zawiadomić organ paszportowy o utracie dokumentu paszportowego
Kogo dotyczy?
  • Obywateli polskich, którzy utracili ważny dokument paszportowy.
  • UWAGA: Utrata paszportu jest to fizyczna utrata dokumentu przez osobę, dla której został on sporządzony a która nastąpiła w wyniku zagubienia lub przestępstwa.
Zniszczenie paszportu należy przez to rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
Co przygotować?
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

zawiadomienie o utracie/zniszczeniu* dokumentu paszportowego

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie i zalecamy wypełnienie drukowanymi literami
Ile muszę zapłacić?

Jeżeli paszport został utracony lub zniszczony obowiązuje opłata zgodnie zgodna z wykazem

https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/paszporty/oplaty-w-formie-przelew/18513,OPLATY-w-formie-przelewu.html

 

Kiedy złożyć dokumenty? Niezwłocznie po stwierdzeniu utraty ważnego dokumentu paszportowego, który jest zarówno dokumentem podróży jak również dokumentem tożsamości.
Gdzie załatwię sprawę?
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta  we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1
 
Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych
można uzyskać wybierając nr
75 7229 449
adres e-mail: paszporty@duw.pl
 
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Delegatury ora Terenowe Punty Paszportowe.
Co zrobi Urząd?

Przyjmie zawiadomienie o utracie paszportu, zweryfikuje i sprawdzi poprawność danych a następnie  wycofa zapis dot. dokumentu w Paszportowym Systemie Informacyjnym, tj.: wycofa paszport z obiegu prawnego.

Jaki jest czas reakcji?

do 2 dni roboczych

Jak się odwołać? Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

Zawiadomienie o utracie paszportu składa się osobiście.

Podstawa prawna

Ustawa o dokumentach paszportowych

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r.w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu - (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz.131)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 104570