Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Przywrócenie obywatelstwa

Przywrócenie obywatelstwa

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

 Kogo dotyczy?

Przepisy ustawy z  dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1829) wprowadziły nową, nieznaną w dotychczas obowiązującym prawie - instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego.

Wprowadzenie takiego rozwiązania prawnego pozwoliło cudzoziemcom, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie na ponowne jego nabycie. Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących obywatelstwa polskiego przed dniem 1 stycznia 1999 r. nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Gdzie załatwię sprawę?

Przywrócenie obywatelstwa następuje na wniosek zainteresowanej osoby (do pobrania: załącznik nr 1), a decyzje o przywróceniu obywatelstwa polskiego wydaje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu przywrócenia obywatelstwa polskiego cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ze specjalnym wnioskiem, natomiast cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Polski wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego winien złożyć za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię. Więcej informacji o przywróceniu obywatelstwa polskiego można znaleźć się na stronie organu administracji publicznej właściwego dla przeprowadzenia przedmiotowego postępowania m.in. pod następującymi adresami:

liczba wejść: 26157