Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatelstwo

Obsługa Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego od 25 maja 2020 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO we Wrocławiu

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego  (uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta, nadania obywatelstwa polskiego) oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można składać:

  •         do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu,
  •         korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.


WAŻNE: Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, a złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w powyżej przytoczony sposób wymaga dodatkowo opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy.

Informacje w sprawie poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego udzielane są telefonicznie, pod następującym numerem: 71 340 66 09 (w godzinach od 10:00 do 14:00).

liczba wejść: 978