Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

Opłaty

OPŁATY SKARBOWE:

wpis do ewidencji zaproszeń 27,-zł 
pełnomocnictwo 17,-zł
 
UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową należy wpłacać  na konto:
 
Gmina Wrocław
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
 
Opłat   można   dokonać   również
w  kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
 
liczba wejść: 32684