Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Otrzymanie pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku.

Otrzymanie pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku jedynie po pisemnym wezwaniu przez inspektora prowadzącego sprawę.

Szanowni Klienci
Dokumenty podróży (paszporty) Cudzoziemców przedkładane w celu umieszczenia pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku,
proszę dostarczać po pisemnym wezwaniu przez inspektora prowadzącego sprawę,

W celu uzyskania pieczątki Klient powinien pobrać bilet z terminala dla Cudzoziemców i na stanowisku otrzyma „pieczątkę”,
po wcześniejszym sprawdzeniu oryginału pisma od Inspektora (prowadzącego sprawę legalizacji pobytu) z informacją o możliwości otrzymania stempla/pieczątki.
 

Pieczątka będzie umieszczana jedynie w dokumentach podróży (paszportach) Cudzoziemców okazujących oryginał ww pisma,

których wnioski zostały złożone w terminie i nie zawierają braków formalnych.

liczba wejść: 163209