ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Odbiór karty pobytu

Dostarczanie dokumentów niezbędnych do wydania karty po otrzymaniu decyzji.

Opłaty za wydanie karty należy dokonać przelewem na konto bankowe:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

·    dokonanie obowiązku meldunkowego na podstawie otrzymanego zezwolenia we właściwym biurze meldunkowym i dostarczenie potwierdzenia zameldowania do tutejszego urzędu. (zameldowanie musi być ważne przez co najmniej 2 miesiące) .

Odbierając kartę pobytu proszę okazać oryginał dokumentu potwierdzającego zameldowanie.  

·    Jeśli na karcie pobytu powinien zostać umieszczony numer PESEL, proszę o dostarczenie powiadomienia o nadaniu numeru PESEL. Odbierając kartę pobytu proszę okazać oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie nr PESEL

UWAGA

Korespondencję oraz wymienione wyżej załączniki niezbędne
do zlecenia produkcji karty proszę kierować drogą pocztową
do
Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

z dopiskiem

dokumenty do wydania karty pobytu


proszę wskazać

Dane osoby oraz oznaczenie numerem sprawy lub nr z aplikacji  PIO/PRZYBYSZ

 

liczba wejść: 52649