Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Kontakt

Szanowni Państwo Informujemy, że od dnia 16 kwietnia 2015 r. obsługa klientów Wydziału Spraw Obywatelskich  i Cudzoziemców w zakresie:
- rejestracji i legalizacji pobytu Cudzoziemców,
- zezwoleń na pracę,
- obywatelstwa polskiego
- rejestracji pobytu obywateli UE
- rejestracji zaproszeń
- spraw paszportowych
-odbioru kart pobytu
jest realizowana na Sali Obsługi Paszportowej.

adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław
 parter budynku

sekretariat Wydziału 71 340 66 55

soc@duw.pl

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 0801 43 00 86

W celu uzyskania informacji o karcie gotowej do odbioru proszę przesyłać swoje zapytania na adres kartapobytu@duw.pl, dopiero po otrzymaniu decyzji oraz po dostarczeniu dowodu wpłaty za kartę i potwierdzeniu zameldowania.

W celu ułatwienia korespondencji poniżej zamieszczamy przykładowe zapytanie:

Czy jest już moja karta gotowa do odbioru ?

nazwisko i imię: Vasylev Ivan

data urodzenia:  26 12 1985 r

obywatelstwo: Ukraina

data odbioru decyzji: 27 lipca 2015 r.

data wpłaty za kartę: 4 sierpnia 2015 r

data dostarczenia potwierdzenia zameldowania: 4 sierpnia 2015 r.

   
   
   
   
   

                
                           
                                               
        
                 

liczba wejść: 126704