Karty pobytu niezwłocznie po wydaniu decyzji
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zakaz umieszczania oraz kolportażu ulotek, folderów, plakatów itp. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje całkowity zakaz umieszczania oraz kolportażu ulotek, folderów, plakatów i innych materiałów reklamowych. W związku z powyższym, wszelkie pozostawiane w ten sposób materiały będą usuwane, a wobec podmiotów, uporczywie naruszających obowiązujący w DUW zakaz, podejmowane będą – na mocy art. 63 a Kodeksu wykroczeń – czynności prawne, zmierzające do zaprzestania tego rodzaju działań.

liczba wejść: 2004