Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Komunikat w sprawie projektu STRATEGOR

Przypominamy o możliwości skorzystania z BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW i USŁUG, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ROPS w całym kraju w ramach Projektu STRATEGOR. Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Rekomenduje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze będzie trwało do 30 czerwca 2022 r.

Projekt związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Treści dostępne w ramach szkolenia czy doradztwa, są zgodne z kierunkiem, preferowanym przez organy nadrzędne.

Bezpłatne materiały i narzędzia dostępne w projekcie mogą być również użyteczne na potrzeby opracowania innych, gminnych i powiatowych dokumentów o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju, Programy).

W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać  z następujących usług (wszystkich lub do wyboru):

  1. Platforma e-learningowa –  Szkolenie ON-LINE (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)
  1. samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
  2. wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
  1. Dostęp do rozbudowanego Podręcznika metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.
  2. Bezpłatne indywidualne Doradztwo specjalistyczne.
  3. Webinaria dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.  

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony): https://www.projektstrategor.pl/wp-content/uploads/2021/03/FORMULARZ-UCZESTNIKA_10.03.pdf

na adres:

Biuro Doradcze Makroregionu Zachodniego Fundacji Polskiej Akademii Nauk

ul. Kombatantów 34 p.605 B, 66-400 Gorzów Wlkp.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu  z  Biurem mailowo: zachod@fundacja-pan.lublin.pl lub telefonicznie 503 431 487 lub 609 128 788

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu i uczestnictwem w webinariach.

liczba wejść: 91