Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Kampania informacyjna serwisu e-budownictwo

Informacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na temat przebiegu informatyzacji procesu budowlano-inwestycyjnego.

Dostęp do serwisu e-budownictwo, który jest oficjalną, rządową  aplikacją do składania wniosków w procesie budowlanym.

plakat zawierający napis e-budownictwo oraz napis wypełnij i zloż wniosek elektorniczny

liczba wejść: 408