Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

liczba wejść: 824