Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Program „ Maluch +” 2020 - ustalenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Zgodnie z pkt. 6.2.5  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch + ” 2020 oraz pkt. 6.2.8 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch + ” 2020 – moduł 4, Wojewoda Dolnośląski ustanowił zabezpieczenie roszczeń Organu Zlecającego z tytułu niewykonania  lub niewłaściwego wykonania zadania dotyczącego tworzenia i  funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi   w wieku do lat 3  w postaci wystawionego przez Beneficjenta weksla in blanco, wraz z deklaracja wekslową  (w załączeniu).

Ustalony sposób zabezpieczenia zostanie zastosowany przy zawieraniu umów na realizację zadań z podmiotami niegminnymi w module 3 i 4 Programu.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 928