Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

POLECENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 marca 2020 r.

POLECENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 31 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu   zapewnienia pomocy osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2

polecam:

Prezydentowi Wrocławia zapewnienie nieprzerwanej pracy Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie:

- realizacji przez tą instytucję instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- rejestracji osób bezrobotnych.

Zgodnie z ww. art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

liczba wejść: 2169