Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 - moduł 4 - obowiązek poinformowania Rodziców o zakwalifikowaniu instytucji do programu

Zgodnie z pkt. 6.2.1 Programu Beneficjenci przed podpisaniem umowy mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanego dofinansowania na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu przez Ministra lub w pierwszym możliwym terminie, jeśli instytucja została utworzona w terminie późniejszym, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej podmiotu, jeśli taka jest prowadzona oraz poprzez wywieszenie ww. informacji w ogólnie dostępnym miejscu w instytucji.

.

liczba wejść: 844