Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Wzory umów - Program "MALUCH +" 2020 moduły 1 i 3

Zgodnie z pkt 6.2.10. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 Wojewoda Dolnośląski ogłasza wzory umów zawieranych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Beneficjentami w sprawie przekazania dofinansowania w modułach 1 i 3 Programu (w załączeniu).

liczba wejść: 1275