Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Ogłoszenie o rocznym planie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnychwsparcia na rok 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 11  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696.) ogłosił roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwany dalej „planem wsparcia” na 2020 rok. Plan opublikowany został na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

liczba wejść: 991