Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Nowa edycja programu „Senior +”. Trwa nabór ofert.

Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zaplanowano 80 milionów złotych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach programu.

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz w zakładce PROGRAMY RZĄDOWE.

liczba wejść: 1041